Formandssekretariat

Organisering

Overenskomstsekretariatet

Organisations- og administrationssekretariatet

Offensiv medlemsskontakt

Arbejdsmarkedssekretariatet

Sagsbehandlere arbejdsskade og socialområdet

Beskæftigelsesvejleder

A-kassen - Videnscenter

A-kassen - Ydelsesteam