Formandssekretariat

Overenskomstsekretariatet

Organisations- og administrationssekretariatet

Medlemsservice

Arbejdsmarkedssekretariatet

Sagsbehandlere arbejdsskade og socialområdet

A-kassen

Ydelsesteam

Vejlederteam