Formandssekretariat

Organisering

Overenskomstsekretariatet

Organisations- og administrationssekretariatet

Økonomi

Medlemsservice

Arbejdsmarkedssekretariatet

Sagsbehandlere arbejdsskade og socialområdet

Beskæftigelsesvejleder

A-kassen - Videnscenter

A-kassen - Ydelsesteam