Op til to måneders gratis kontingent for nye medlemmer

Fra den 1. oktober 2022 får alle nye medlemmer af Fødevareforbundet NNF gratis fagforeningskontingent i den måned, de melder sig ind, samt måneden efter. Det betyder, at uanset hvornår du melder dig ind i en måned, får du gratis medlemskab i det resterende af den måned samt hele den efterfølgende måned.

Nedenfor kan du se spørgsmål og svar om kontingentbetalingen for nye medlemmer.

Spørgsmål og svar

 • Hvem får to måneders gratis kontingent?

  Alle nye medlemmer af Fødevareforbundet NF får gratis kontingent i den måned, de melder sig ind, samt måneden efter. Det gælder også medlemmer, der bliver overflyttet fra andre fagforeninger, og medlemmer af Fødevareforbundet NNF´s a-kasse, som ønsker at melde sig ind i fagforeningen.

  Det gælder ikke for nuværende medlemmer, der skifter medlemsstatus. Det kan f.eks. være en elev, som betaler elevkontingent, men bliver udlært og skal betale almindeligt fagforeningskontingent.

 • Hvad hvis jeg betaler kontingent via lønnen?

  Lønningskontorerne trækker automatisk fagforeningskontingentet via din løn fra den dag, du melder dig ind. Når der er gået to måneder, vil du få tilbagebetalt det kontingent, der er opkrævet for meget. Pengene vil blive udbetalt til din NemKonto.

  Vær opmærksom på, at der på nogle arbejdspladser er en aftale om, at man skal være to uger forud med betalingen af kontingent, så de to uger vil blive fratrukket det beløb, du får tilbagebetalt.

 • Hvad hvis jeg ikke har en NemKonto?

  En NemKonto er din normale bankkonto, som du får udbetalt ydelser på. Har du ikke en NemKonto, så kontakt venligst forbundet på tlf. 38 18 72 72.

 • Hvornår er jeg dækket af ulykkesforsikringen?

  Når du melder dig ind i Fødevareforbundet NNF, kan du vælge at blive omfattet af en fritidsulykkesforsikring hos Alka. Du er dækket af Alkas fritidsulykkesforsikring fra den dato, du melder dig ind i Fødevareforbundet NNF, og du vil derfor også blive opkrævet for forsikring fra første medlemsdag.

 • Hvad med a-kasse og efterlønsordning?

  Hvis du også melder dig ind i Fødevareforbundet NNF's a-kasse, skal du betale kontingent til a-kassen med det samme. 

  Det gælder også, hvis du er med i efterlønsordningen.

  De to måneders gratis kontingent gælder kun kontingentet til fagforeningen. Er du medlem af a-kassen, skal du fortsat betale det kontingent.

 • Hvad med mit klubkontingent?

  Hvis der en faglig klub på din arbejdsplads, som du er medlem af, skal du først betale klubkontingent fra den dato, hvor du betaler forbundskontingent. Din tillidsrepræsentant kan fortælle dig mere om klubben.

 • Kan jeg få to måneders gratis kontingent, hvis jeg før har været medlem?

  Der skal mindst være gået 12 måneder, fra du meldte dig ud af Fødevareforbundet NNF, før du igen kan melde dig ind eller blive overflyttet og få de op til to måneders gratis kontingent ved indmeldelse.

 • Er der nogle skattemæssige konsekvenser?

  Dit kontingent til fagforeningen er fradragsberettet, og ved årsskiftet indberetter vi til SKAT, hvor meget du har betalt i fagforeningskontingent. Fordi du nu får to måneders gratis kontingent, vil der på din årsopgørelse stå et mindre beløb i fagforeningskontingent, og dit fradrag bliver derfor også lidt lavere.

 • Hvor kan jeg få hjælp?

  Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller ringe Fødevareforbundet NNF på tlf.: 38 18 72 72.