Mobning

Mobning er kendetegnet ved at være negative handlinger, der bliver opfattet som sårende eller nedværdigende, og som offeret har svært ved at forsvare sig imod. Mobningen kan have rod i uløste konflikter, men det kan også være tilfældige, der mobbes.

Uanset hvad, så er konsekvenserne alvorlige - ikke alene for den det går ud over, men også for den generelle trivsel på arbejdspladsen.

Mobning kan bl.a. undgås ved at have klare retningslinjer for adfærd og tydelig og konsekvent ledelse. Men dialog er også en af løsningerne på mobning - vi skal tale med hinanden i stedet for om hinanden, og konflikter skal tages i opløbet, så de ikke udvikler sig.

Det psykiske arbejdsmiljø, herunder også mobning, kortlægges igennem en arbejdspladsvurdering eller trivselsmåling, som gør det muligt at udpege områder, hvor det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres. Din arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads kan også hjælpe dig, hvis du oplever mobning på din arbejdsplads.