Støj

Støj er et udbredt arbejdsmiljøproblem hos mange af Fødevareforbundet NNF's medlemmer. Støj kan i værste fald medføre høretab, tinnitus, stress og muligvis hjerte-/karsygdomme - så det er et problem, der skal tages hånd om på arbejdspladsen.

Vær opmærksom på, at støj også øger risikoen for ulykker, bl.a. fordi støj nedsætter opmærksomheden, og gør det vanskeligt at høre advarselslyde samt at kommunikere ordentligt.

Du bør gå til lægen, hvis du har mistanke om, at du har en arbejdsrelateret høreskade.

Det er vigtigt at eventuelle problemer med støj fremgår af jeres arbejdspladsvurdering, så tag kontakt til din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du mener, der er problemer med støj på din arbejdsplads - og selvfølgelig især hvis der er problemer med støj, der ikke bliver gjort noget ved. Du er også altid velkommen til at kontakte din lokale afdeling af ødevareforbundet NNF.