Arbejdspladsvurdering

Det er lovpligtigt, at alle virksomheder skal foretage en skriftlig arbejdspladsvurdering mindst hvert 3. år.  Et af de vigtigste mål med arbejdspladsvurderingen er at få virksomhedens arbejdsmiljøindsats sat i system. På baggrund af arbejdspladsvurderingen skal der laves en handlingsplan, der tager hånd om de arbejdsmiljømæssige problemer på arbejdspladsen.

En arbejdspladsvurdering skal omhandle både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdspladsvurderingen foretages, men medarbejderne skal altid inddrages.

I videoen herunder kan du få mere at vide om arbejdspladsvurdering og den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Du kan også kontakte din lokalafdeling eller din arbejdsmiljørepræsentant.