Nye dagpengeregler 1. maj 2023

Den 1. maj 2023 træder en række nye dagpengeregler i kraft. De nye regler betyder en højere dagpengesats for nogle i de første tre måneders ledighed, men reglerne medfører også forringelser for nyuddannede.

Lønmodtagere får højere dagpengesats i de første 3 måneders ledighed

Den 1. maj 2023 forhøjes den maksimale dagpengesats fra 19.278 kr. til 23.449 kr. i de første tre måneders ledighed. Det betyder, at bliver du ledig den 1. maj eller senere, får du 23.449 kr. i de første 3 måneder af din ledighed. Efterfølgende udbetales med den maksimale sats på 19.728 kr. pr. måned.

Der er dog en række betingelser, du skal opfylde:

  • Du skal have været uafbrudt medlem af en a-kasse i de seneste 4 år, før du meldte dig ledig. 
  • Du skal have haft mindst 2 års beskæftigelse inden for de seneste 3 år. Dvs., at der skal være indberettet 3.848 timer eller 508.656 kr. til indkomstregisteret for perioden.
  • Derudover skal du have haft en løn, der giver dig ret til den maksimale dagpengesats, som er 19.728 kr. pr. måned i 2023. For at få den maksimale sats, skal du have tjent minimum 23.827 kr. pr. måned i gennemsnit i 12 måneder.

Den højere sats ophører, når du har fået udbetalt dagpenge i 3 måneder. Det svarer til 481 timer. Efterfølgende udbetales med den maksimale sats, som er 19.728 kr. pr. måned. Skiftet fra den midlertidige højere sats til den maksimale sats vil fremgå af din udbetalingsmeddelelse.

Nyuddannede - lavere dagpengesats og kortere dagpengeperiode

Fra 1. maj 2023 bliver din dagpengesats sat ned efter tre måneders ledighed - dog ikke hvis du er forsørger til børn under 18 år. Vær opmærksom på, at evt. ledighed før den 1. maj 2023 også tæller med i de tre måneder.

Nyuddannede – ledig før 1. maj 2023

Hvis du er nyuddannet og ledig før den 1. maj 2023, nedsættes din dagpengesats efter 3 måneders ledighed, og din dagpengeret er 2 års dagpenge inden for 3 år. 

Nyuddannede – ledig 1. maj 2023 eller senere

Hvis du er nyuddannet og ledig efter den 1. maj 2023, nedsættes din dagpengesats efter 3 måneders ledighed, og din dagpengeret er begrænset til 1 års dagpenge inden for 2 år. Derudover skal du opfylde et sprogkrav (se længere nede).

Afslutter du din uddannelse før 1. maj 2023, er det vigtigt, at du sørger for at blive medlem af a-kassen (som nyuddannet) inden 1. maj 2023. Du kan melde dig ind her: Indmeldelse (nnf.dk)

Nyuddannede - beregning af en ny dagpengesats

Der kan beregnes en ny dagpengesats, når du har haft arbejde i mindst 3 måneder efter, at du afsluttede din uddannelse. Den nye beregnede sats kan dog tidligst udbetales, når der er gået 6 måneder, siden du afsluttede uddannelsen. 

Nyuddannede – sprogkrav

Hvis du er nyuddannet og bliver ledig 1. maj 2023 eller senere, skal du opfylde et særligt sprogkrav, før du kan få dagpenge fra a-kassen.

Sprogkravet er opfyldt, hvis du har gennemført en dansksproget uddannelse. Det betyder, at du minimum har gennemført 6. klasse i folkeskolen eller bestået prøve i dansk 2. 

Nyuddannede – tilknytningskrav, hvis sprogkravet ikke er opfyldt

Hvis du ikke opfylder sprogkravet, kan du muligvis opfylde et såkaldt tilknytningskrav.

Så skal du have haft mindst 600 timers beskæftigelse som fuldtidsforsikret inden for 12 måneder i løbet af de sidste 24 måneder på uddannelsen.

Det er ikke en betingelse, at timerne ligger i 12 sammenhængende måneder. Det er nok, at timekravet er opfyldt i løbet af 12 måneder. Dog skal der være indkomst i alle månederne. Indkomst fra selvstændig virksomhed kan ikke medregnes.

Ledige dagpengemodtagere - lovpligtige samtaler

Fra slutningen af marts 2023 bliver det muligt at deltage digitalt i de lovpligtige samtaler, fx via Skype, Teams eller telefonisk. Det vil ikke længere være et krav, at du skal møde personligt frem.

Dog skal du møde personligt op til to typer samtaler. Det gælder ved den første samtale på Jobcenteret efter, at du har meldt dig ledig på jobnet.dk og den første samtale i a-kassen – også kaldet CV- og vejledningssamtalen.