Dagpenge

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år.
 • Hvis du har været ledig før, skal du have 1.924 arbejdstimer inden for 3 år, hvor du har været medlem af a-kassen.
 • Hvis du er ny i dagpengesystemet, skal du have tjent 254.328 kr. (2023) i lønindtægt inden for 3 år, hvor du har været medlem af a-kassen. Du kan højst medtage 21.194 kr. pr. måned.
 • Du skal bo og opholde dig i Danmark
 • Du skal stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal kunne overtage arbejde med 1 dags varsel.
 • Du skal være tilmeldt Jobcentret på jobnet.dk 1. dag du bliver ledig
 • Du skal udfylde ledighedserklæring og dagpengekort på Min side Min side (nnf.dk) eller ring på telefon 3818 7272,så hjælper vi dig.
 • Du skal aktivt søge arbejde - det vil sige flere jobs hver uge.
 • Du skal registrere jobsøgningen hver uge i en joblog samt uploade eksempler på ansøgninger til job, du har søgt. Jobloggen findes på nnf.dk/a-kasse.
 • Du skal lægge et CV ind på jobnet.dk inden to uger fra den dag, du tilmeldte dig som ledig i jobcentret.
 • Du skal deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud gennem Jobcentret, a-kassen eller anden aktør, som er en anden offentlig eller privat samarbejdspartner.
 • Du skal oplyse om begrænsninger i rådigheden på grund af helbreds- eller børnepasningsproblemer til a-kassen eller jobcentret.

Nyuddannet

Har du gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og er du optaget i en a-kasse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning, så vil du være berettiget til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Du kan få dagpenge og ydelser i en periode på sammenlagt 2 år (ydelsesperioden) inden for 3 år (referenceperioden).

Forlæng din dagpengeperiode

Hvis din 2-årige dagpengeret er udløbet og du har haft løntimer samtidig med dine dagpenge, har du mulighed for at forlænge din dagpengeret. Hver gang du har haft 1 løntime, kan din dagpengeret forlænges med 2 timers dagpenge.

Du kan højst forlænge din dagpengeret med 1 år (ydelsesperiode) inden for 1 1/2 år (referenceperiode). For at få ret til forlængelse på 1 år (1924 timers dagpengeret), skal du således have haft 962 løntimer.

Arbejdsophør

Har du opsagt dit arbejde uden en gyldig grund, eller hvis du er blevet afskediget af en grund som væsentligt skyldes dig, så er du selvforskyldt ledig, og bliver pålagt en karantæne på 3 uger.
Karantænen skal afvikles, inden der kan udbetales dagpenge til dig.