Dagpenge

Der er en række betingelser, som du skal opfylde for at få ret til dagpenge.

•    Du har været medlem af en a-kasse i mindst 1 år

•    Du har haft mindst 1.924 arbejdstimer inden for 3 år, eller du har haft 238.512 kr. (2020-tal) i lønindtægt inden for 3 år. Du kan højst medtage 19.876 kr. (2020-tal) pr. måned.

•    Du er tilmeldt Jobcentret

•    Du har udfyldt en ledighedserklæring

•    Du er til rådighed for arbejdsmarkedet

•    Du skal oprette et CV på Jobnet.dk senest 2 uger efter, at du er tilmeldt jobnet.dk som ledig

•    Du deltager, når a-kassen, Jobcentret eller anden aktør indkalder dig til en samtale, et møde, en aktivitet eller et tilbud

Nyuddannet

Har du gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og er du optaget i en a-kasse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning, så vil du være berettiget til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Du kan få dagpenge og ydelser i en periode på sammenlagt 2 år (ydelsesperioden) inden for 3 år (referenceperioden).
Forlæng din dagpengeperiode

Forlæng din dagpengeperiode

Hvis din 2-årige dagpengeret er udløbet, og du har haft løntimer samtidig med dine dagpenge, har du mulighed for at forlænge din dagpengeret. Hver gang du har haft 1 løntime, kan din dagpengeret forlænges med 2 timers dagpenge.

Du kan højst forlænge din dagpengeret med 1 år (ydelsesperiode) inden for 1 1/2 år (referenceperiode). For at få ret til forlængelse på 1 år (1924 timers dagpengeret), skal du have haft 962 løntimer.

Selvforskyldt ledighed

Har du opsagt dit arbejde uden en gyldig grund, eller er du blevet afskediget af en grund som væsentligt skyldes dig, så er du selvforskyldt ledig.

Du bliver pålagt en karantæne på tre uger, som skal afvikles, inden du kan modtage dagpenge.