Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

I 2021 har Folketinget vedtaget, at personer der har indbetalt til efterlønsordningen, kan søge om at få de indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt.

Fra den 1. januar 2022 kan du få udbetalt dit efterlønsbidrag kontant og en del af det uden at betale skat.

Det gælder,

  • hvis du er født i 1959 eller senere,
  • hvis du skriftligt fravælger efterlønsordningen, og
  • a-kassen har fået din ansøgning i perioden 1. januar – 30. juni 2022.

Valg

Du skal i 1. halvår 2022 træffe et valg, og vi vil gerne hjælpe dig en del af vejen.

Vi kan fortælle dig mere om efterlønnen, og selvom vi ikke kan beregne nøjagtigt, hvad du vil kunne få udbetalt, så kan vi give en række eksempler. Det kommer nemlig i høj grad an på dine pensionsordninger.

Hvis du regner med at arbejde på fuld tid, til du går på folkepension, så bør du blive i efterlønsordningen, da du så på et tidspunkt kan optjene skattefrie præmie.

Du kan i alt optjene 12 portioner, og en portion udgør i 2021 13.912 kr. Det giver i år 166.944 kr. for 12 portioner.

Hvis du gerne vil kunne trække dig helt eller delvist tilbage før folkepensionsalderen, så er valget sværere.

Det er derfor vigtigt, at du undersøger dine muligheder inden du træffer en beslutning. Vi vejleder dig gerne om dine muligheder i efterlønsordningen.

Du kan ikke fortryde

Hvis du vælger at få udbetalt dit efterlønsbidrag betyder det, at du for altid mister retten til efterløn.

Herefter kan du ikke

  • optjene skattefri præmie i efterlønsordningen
  • fortryde dit fravalg og tilmelde dig efterlønsordningen igen
  • opnå ret til seniorjob
  • blive tilmeldt fleksydelsesordningen.

Hvor meget?

Det efterlønsbidrag, som du kan få udbetalt, beregnes som antal bidrag ganget med dagpengebeløbet for en dag. Du har betalt syv bidrag om året, og dagpengesatsen for en dag er i 2021 892 kr. (deltid 595 kr.). Hvis du har betalt fra 1999, vil det samlede beløb kunne udgøre op til ca. 138.000 kr.

Vi har sendt et brev til din e-boks i december 2021, hvis du er i målgruppen.

Skriv en mail til os på adressen sikkerpostakassen@nnf.dk eller ring på telefon 3818 7272, hvis du vil ansøge om at få udbetalt efterlønsbidrag. 
Sagsbehandlingstiden er op til fire uger.