Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Fra den 1. januar 2022 kan du få udbetalt dit efterlønsbidrag kontant og uden at betale skat.

Det gælder,

  • hvis du ikke er nået efterlønsalderen den 1. januar 2022,
  • hvis du skriftligt fravælger efterlønsordningen, og
  • a-kassen har fået din ansøgning i perioden 1. januar – 30. juni 2022.

Hvis du vælger at få udbetalt dit efterlønsbidrag, betyder det, at du for altid mister retten til efterløn, efterlønspræmie og seniorjob. Du mister også retten til fleksydelse, hvis du bliver tilkendt et fleksjob.

Til gengæld kan du måske få tilkendt tidlig pension. Den kan du søge om fra 1. august 2021 og få tilkendt fra 1. januar 2022. Du kan læse mere om tidlig pension her.

Det efterlønsbidrag, som du kan få udbetalt, beregnes som antal bidrag ganget med dagpengebeløbet for en dag. Du har betalt 7 bidrag om året, og dagpengesatsen for en dag er i 2021 892 kr. (deltid 595 kr.). Hvis du har betalt fra 1999, vil det samlede beløb kunne udgøre op til ca. 138.000 kr.

Hvis du har optjent skattefrie præmier, eller stadig gør det ved at arbejde, skal du huske at medtage værdien af den skattefri præmie, når du sammenligner muligheden for tidlig pension med efterlønsordningen.

Når vi når 1. januar 2022, vil du kunne udfylde en ansøgning om udbetaling på a-kassens TastSelv.

Valg

Du skal i 1. halvår 2022 træffe et valg, og vi vil gerne hjælpe dig en del af vejen.

Vi kan fortælle dig mere om efterlønnen, og selvom vi ikke kan beregne nøjagtigt, hvad du vil kunne få udbetalt, så kan vi give en række eksempler. Det kommer nemlig i høj grad an på dine pensionsordninger.

Hvis du bestemt regner med at arbejde på fuld tid, til du går på folkepension, så bør du blive i efterlønsordningen, for en portion af den skattefrie efterlønspræmie udgør i 2021 13.912 kr., og du kan optjene op til 12 af dem. Det giver i år 166.944 kr.

Hvis du gerne vil kunne trække dig helt eller delvist tilbage før folkepensionsalderen, så er valget sværere.

Det er derfor vigtigt, at du undersøger dine muligheder, inden du træffer en beslutning. Vi vejleder dig gerne om dine muligheder i efterlønsordningen. Spørgsmål til den tidlige pension skal du afklare med Udbetaling Danmark.